Garancija putovanja

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu „Trans Jug Travel" d.o.o. ima garancije putovanja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br.14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0155/2016 od 01.11.2016.god., polisa osiguranja broj 300054279 od 01.11.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad” u visini 300.000.- eura kojom se za slučaj

A) insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju:
1.Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu,
2.Potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao,
3.Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja.
4. Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja i za slučaj.
 
B) naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja
1. Za potraživanje uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao i
2. Za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište.
Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

pdf

Newsletter prijava

Ime:
Email:

Kontakt

Trans Jug Travel
Karađorđeva 77, Beograd
+381 (0) 11 6649 219
+381 (0) 11 6641 639
+381 (0) 64 853 0005
office@transjugtravel.rs

© 2016 Trans Jug OTP 113/2016, od 05.12.2016. - Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera.