Etno selo Stanišići

Etno selo Stanišići,
Bosna i Hercegovina

DESTINACIJA

Jednodnevni izlet autobusom
za zatvorene grupe i kolektive

TRAJANJE

PROGRAM ZA ZATVORENE GRUPE I KOLEKTIVE

Etno selo “Stanišići” osnovano je 2003. godine, zahvaljujući inspiraciji Borisa Stanišića. Više od nekoliko godina on je putovao po srpskim selima srednje Bosne u potrazi za starim kućama i predmetima koji će sačuvati predstavu o jednom vremenu i kulturi življenja sa kraja 19. i početka 20. veka. Rezultat je autentično planinsko selo u sred semberske ravnice.

Manastir Kaona je posvećen svetim arhanđelima Mihailu i Gavrilu, a kapela Presvetoj Bogorodici. Nalazi se u selu Kaona u Posavotamnavi.
Manastirska crkva je najstarija crkva u okolini podignuta još u vreme Nemanjića. O nastanku manastira Kaona postoji više predanja, po jednom, crkva potiče iz vremena Nemanjića. Drugo predanje postanak vezuje za za Ikoniju, sestru Miloša Obilića. Kaže se da je Ikonija sagradila ovu crkvu, a druga sestra Miloševa, Vida, neki manastir u Vidojevici.
U pisanim dokumentima crkva se pominje prvi put 1548. godine. Da je nastavila a živi i po dolasku Turaka na ovo područje svedoče i kasniji popisi u kojima se pominje ova crkva i sveštenoslužitelji u njoj.
U sklopu manastira nalazi se izvor posvećen Istočnom Petku. Voda čija je temp. uvek 11 stepeni je lekovita, posebno za oči.

Program putovanja:

Polazak u 8h (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pre puta). Vožnja zagrebačkim autoputem do Kuzmina i vožnja prema graničnom prelazu Rača. Dolazak u Banju Dvorovi, obilazak i kratko slobodno vreme.
Nastavak puta ka BIjeljini. Poseta manastira – crkve Sv. Vasilije Ostroški, koji je sagrađen 2001. godine sa zvonikom i satom visokim preko 30m koji dominira okolinom i predstavlja simbol manastira. Slobodno vreme.
Dolazak do Etno sela Stanišići. Slobodno vreme i uživanje uz žubor potoka i čeketanje vodenice potočare.
Polazak ka Beogradu oko 18h. Dolazak u Beograd u večernjim časovima. Kraj programa.

Organizator putovanja: TRANS JUG travel, Karađorđeva 77, licenca OTP 113/2016 od 05.12.2016.
Agencija TRANS JUG travel poseduje garanciju putovanaj u visini od 300.000 evra za slučaj insloventnosti organizacije putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjavanjem, delimičnim ispunjavanjem ili neurednim ispunjavanjem obaveza organizatora putovanja koji se određuje Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj M0043/2018 od 1.11.2018. godine, polisa broj 30000009585 od 1.11.2018. godine, Akcionarskog društva osiguranja Milenijum osiguranje. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, ul. Kondina br. 14., Beograd, +381 11/3228.686, +381 11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail:garancijaputovanja@yuta.rs

CENA ARANŽMANA: 2.400 DIN

SNIŽENO 1.290 DIN

ARANŽMAN SADRŽI:

 • prevoz turističkim autobusom (klima/video) na navedenoj relaciji
 • obilazak crkve Sv. Vasilije Ostroški
 • obilazak Banje Dvorovi
 • poseta Etno selu Stanišići
 • usluge licenciranog vodiča (predstavnik agencije)
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana

ARANŽMAN NE SADRŽI:

 • međunardno zdravstveno osiguranje
 • individualne troškove putnika

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

 • Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 10 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate ili administrativnom zabranom.

   

  Organizator putovanja: TRANS JUG travel, Karađorđeva 77, licenca OTP 113/2016 od 05.12.2016.
  Agencija TRANS JUG travel poseduje garanciju putovanaj u visini od 300.000 evra za slučaj insloventnosti organizacije putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjavanjem, delimičnim ispunjavanjem ili neurednim ispunjavanjem obaveza organizatora putovanja koji se određuje Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj M0043/2018 od 1.11.2018. godine, polisa broj 30000009585 od 1.11.2018. godine, Akcionarskog društva osiguranja Milenijum osiguranje. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, ul. Kondina br. 14., Beograd, +381 11/3228.686, +381 11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail:garancijaputovanja@yuta.rs

 • Na izlet je neophodno poneti važeću ličnu kartu ili pasoš, a deca mlađa od 18 god. Isključivo važeći pasoš
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 rucni prtljag
 • Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Trans Jug ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
 • Program je rađen na bazi minimum 50 putnika, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta. Agencija zadržava pravo da realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom.
 • Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
 • Uz ovaj program vaze Opsti uslovi piutovanja turisticke agencije Trans Jug travel
 • Cenovnik br 2. Od 20.09.2019.

 

Organizator putovanja: TRANS JUG travel, Karađorđeva 77, licenca OTP 113/2016 od 05.12.2016.
Agencija TRANS JUG travel poseduje garanciju putovanaj u visini od 300.000 evra za slučaj insloventnosti organizacije putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjavanjem, delimičnim ispunjavanjem ili neurednim ispunjavanjem obaveza organizatora putovanja koji se određuje Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj M0043/2018 od 1.11.2018. godine, polisa broj 30000009585 od 1.11.2018. godine, Akcionarskog društva osiguranja Milenijum osiguranje. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, ul. Kondina br. 14., Beograd, +381 11/3228.686, +381 11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail:garancijaputovanja@yuta.rs