Istočna i mistična Srbija

Zlatibor / Tara
Srbija

DESTINACIJA

Izlet
POLASCI: 08.08.-05.09.2020.

TRAJANJE

KNJAŽEVAC – RTANJ – ZAJEČAR I GAMZIGRAD / FELIX ROMULIANA – SOKO BANJA

2 noćenja / 3 dana / autobusom

Svaka poseta ovom području nosi u sebi nešto posebno i jedinstveno. U Istočnoj Srbiji se svaki put sazna i doživi nešto novo. Ne čudi onda što se posetioci uvek vraćaju i uživaju u čarima ovog predivnog kraja. Ispunjena je velikim brojem prirodnih i kulturno – istorijskih znamenitosti. Ovo je kraj u kome su nastajale legende, u kome se otkrivaju misterije. Istočnu Srbiju krase nesvakidašnje znamenitosti.

PROGRAM PUTOVANJA
1. DAN, PETAK BEOGRAD – RTANJ – KNJAŽEVAC
Polazak iz Beograda oko 7h (tačno mesto i vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska, ukoliko ne dobijete poruku dan pred putovanje do 14h obavezno kontaktirajte agenciju). Vožnja ka Rtnju, planini koja ima geoemtrijski oblik skoro idealne piramide, što utiče na mističnost ove planine. Pauza na Rtnju kako bi mogi da probamo i uživamo u nekim specijalitetima ovog kraja: Rtanjski čaj, čuvena gibanica i domaće kiselo mleko. Nakon pauze, nastavak putovanja ka Knjaževcu. U rimsko doba ovaj grad je bio poznat pod imenom Timacum Minus, kasnije je nosio ime Gurgusovac, a današnje ime je dobio po knezu Milošu Obrenoviću. Turistička znamenitost i prepoznatljivi motiv grada je Stara čaršija, staro gradsko jezgro na desnoj obali Svrljiškog Timoka, koji protiče kroz središte grada. Predstavlja gradsko jezgro sa zgradama iz kasnog XIX i ranog XX veka. Zbog sedam mostova koji premošćuju reku, Knjaževac je poznat i kao „mala Venecija”. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Naša preporuka je upoznavanje znamenitosti Knjaževca ili korišćenja bazena u hotelskom kompleksu. Noćenje.
2. DAN, SUBOTA KNJAŽEVAC – ZAJEČAR I GAMZIGRAD / FELIX ROMULIANA (fakultativno) – KNJAŽEVAC
Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Zaječar i Gamzigrad. Dolazak u Zaječar. Kratko upoznavanje sa gradom koji je okružen planinama Tupižnicom, obroncima planine Deli Jovan i Stare Planine, a nalazi se u centralnom delu Timočke Krajine. Slobodno vreme za induvidualne aktivnosti a zatim odlazak do sela Gamzigrad pored kog se nalazi carska palata Felix Romuliana, jedan od najbolje očuvanih rimskih spomenika u Srbiji. Nakon obilaska lokaliteta, povratak u Knjaževac. Slobodno vreme. Noćenje.
3. DAN, NEDELJA KNJAŽEVAC – vodopad BIGAR (fakultativno) – SOKO BANJA – BEOGRAD
Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja izleta do vodopada Bigar, turističkog dragulja koji se nalazi u podnožju Stare planine. Obilazak vodopada i okoline. Zatim, povratak u Knjaževac i polazak ka Soko banji. Dolazak u Soko banju i kratko upoznavanje uz pauzu za individualne aktivnosti. Polazak za Beograd. Dolazak u kasnijim večernjim časovima zavisno od uslova na putu. Kraj programa.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL CENA ARANŽMANA SPECIJALNA CENA
24.07 – 26.07.2020. MALI PREDAH 3* 11990,00 din 9990,00 din
28.08 – 30.08.2020. MALI PREDAH 3* 11990,00 din 9990,00 din
doplata za 1/1 sobu 2400,00 din (isključivo na upit) ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz

CENA ARANŽMANA OBUHVATA
• prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju
• smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit) sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje)
• korišćenje bazena u okviru hotela
• razgledanja prema programu
• usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
• troškove ogranizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
• individualne troškove – nepomenute usluge
• fakultativne izlete

NAČIN PLAĆANJA
• dinarski, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put
• platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

FAKULTATIVNI IZLETI (minimum 25 pax za realizaciju):
ZAJEČAR I GAMZIGRAD (uključena ulaznica za Felix Romulianu) 1500 din, VODOPAD BIGAR 700,00 din

OPIS SMEŠTAJA – opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera
Hotel MALI PREDAH 3* Hotel se nalazi u Knjaževcu, 10tak minuta od centra grada. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit). Sve sobe imaju TV, TWC. Hotel ima salu za doručak koji je na bazi švedskog stola – samoposluživanje. malipredah.com/

POSEBNE NAPOMENE
• Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.
• Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
• Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
• Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
• Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
• Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

MOLIMO VAS DA SE PRE ZAKLJUČENJA UGOVORA O PUTOVANJU UPOZNATE SA PROGRAMOM PUTOVANJA I POSEBNIM NAPOMENAMA KOJE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA, KAO I OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA AGENCIJE

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE PET DANA PRE POČETKA PUTOVANJA 

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

 Organizator putovanja ima licencu OTP 1/2020 izdatu 16. jauara2020. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 250.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj   990000031306 od 25.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „TRIGLAV OSIGURANJE”. ● Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.