Ohrid – 3 noći 5 dana

Ohrid
Makedonija

DESTINACIJA

5 dana / 3 noći autobusom
Termin: 30.12.2021

TRAJANJE