Austija – Parndorf shopping

Šoping Parndorf Austija DESTINACIJA bez noćenja autobusom novembar/decembar 2021 TRAJANJE Program putovanja Cenovnik Važne i opšte napomene Program putovanja PARNDORF SHOPPING bez noćenja / autobusom Parndorf outlet se nalazi na …

Šoping Parndorf

Šoping Parndorf (sa fakultativnom posetom Beču) DESTINACIJA 3 dana autobusom za zatvorene grupe i kolektive TRAJANJE Program putovanja Cenovnik Važne i opšte napomene Program putovanja PROGRAM ZA ZATVORENE GRUPE I …