Trans-Jug TravelTrans-Jug Travel
Forgot password?

Beč

DESTINACIJA
AUSTRIJA – BEČ

TRAJANJE
3 dana / 1 noćenje – AUTOBUSOM
POLAZAK: 28.11.2019.

Cena od
69
Euro / osoba / paket

Beč je aktuelna prestonica Austrije i nekadašnji glavni grad moćne Austrougarske imperije. Danas je i moderna turistička metropola na obalama lepog plavog Dunava sa vidnom namerom da svakog posetioca šarmira lepotom palata carskog Hofburga i šenbrunskih parkova, bogatim umetničkim kolekcijama i muzičkim nasleđem, ali i izvrsnim šopingom i provodom u mnogobrojnim restoranima uz obilje piva i domaćeg vina. Beč je i grad u kome su živeli i stvarali Gete, Frojd, Betoven, Ajnštajn, Mocart i mnogi drugi, a svaki Austrijanac će s ponosom istaći da je nemački koji oni govore najčistija i najmelodičnija varijanta tog jezika. U Beču je, zapravo, sve posebno, od lepote njegove panorame do ukusa kolača.

1.Dan 28.11. četvrtak              BEOGRAD – BEČ

 • Polazak iz Beograda u večernjim časovima (tačno vreme i mesto polaska biće poznato dva dana pred putovanje). Noćna vožnja preko Novog Sada, Horgoša, teritorijom Mađarske i Austrije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora.

2.Dan 29.11. petak              PARNDORF (BLACK FRIDAY)- BEČ

 • Dolazak u tržni centar Parndorf i šoping u jednom od najvećih outlet-a  u Evropi. Preko 150 modnih prodavnica sa preko 600 brendova. Nakon šopinga odlazak u hotel. Noćenje.

3.Dan 30.11. subota BEČ– BEOGRAD

 • Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela i polazak u panoramsko razgledanje grada u pratnji licenciranog vodiča: zgrada državne Opere, zgrada Parlamenta, Trga Marije Terezije, zgrada Burgteatra, zgrade dvorca Hofburg, glavne ulice Kertner strasse i trgovačke ulice Mariahilfer strasse. Polazak iz Beča u popodnevnim  časovima ka Srbiji. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima. Kraj putovanja.

CENA ARANŽMANA: 69 EUR

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

 • prevoz autobusom turističke klase
 • smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* na bazi 1 noćenja sa doručkom u širem centru Beča, doručak – švedski sto
 • razgledanje Beča u pratnji licenciranog vodiča
 • troškovi organizacije putovanja.
 • Poseta tržnom centru Parndorf – www.designer-outlet-parndorf.at

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje (280 din po osobi)
 • individualni troškovi putnika

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po srednjem kursu NBS na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.

Smeštaj u navedenom hotelu ili sličnom:

 • Boutique Hotel Hein 4* – www.heinhotel.at

Hotel se nalazi u Švehatu – Mansvertu, na 20 min vožnje od centra grada vozom, linijom S7. Hotel poseduje restoran, bar i parking. Sobe imaju TV, sef, kupatilo, fen, Wi – Fi internet.

 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Trans Jug travel.

U slučaju promene u cenama prevoznika,i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu

aranžmana.

Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod

nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima  koji važe za odredišnu ili tranzitnu

zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.

 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 60 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Trans Jug Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Trans Jug travel
 • Cenovnik br.1/16.10..2019

Organizator putovanja: TRANS JUG travel, Karađorđeva 77, licenca OTP 113/2016 od 05.12.2016.
Agencija TRANS JUG travel poseduje garanciju putovanaj u visini od 300.000 evra za slučaj insloventnosti organizacije putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjavanjem, delimičnim ispunjavanjem ili neurednim ispunjavanjem obaveza organizatora putovanja koji se određuje Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj M0043/2018 od 1.11.2018. godine, polisa broj 30000009585 od 1.11.2018. godine, Akcionarskog društva osiguranja Milenijum osiguranje. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, ul. Kondina br. 14., Beograd, +381 11/3228.686, +381 11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail:garancijaputovanja@yuta.rs