Trans-Jug TravelTrans-Jug Travel
Forgot password?

Ohrid

DESTINACIJA
MAKEDONIJA – OHRID

TRAJANJE
3 dana / 2 noći – AUTOBUSOM
POLASCI: 17.maj – 19.maj 2019

Cena od
89
Euro / osoba / paket

Ohrid je jedan od najpoznatijih gradova u Makedoniji, koji važi za more ove zemlje i kolevku pravoslavne duhovnosti na balkanskom poluostrvu. Ime je dobio po svojoj lokaciji – smešten je na krečnjačkom hridu iznad jezera, pa su ga tako i nazvali “o hrid”, “vo hrid”, što znači “na hridu”. Zbog bogate kulturne ponude, mnoštva znamenitosti, autentičnog izgleda, stare slovenske arhitekture i ogromnog jezera, ali i niskih cena Ohrid je jedno od omiljenih mesta za turiste. Kažu da Ohrid ima crkava koliko dana u godini! Čuven je po svetiteljima Klimentu i Naumu. Na Ohridu se nalazi i najstariji slovenski manastir, manastir Svetog Pantelejmona, u kojem se nalazi više od 800 ikona izrađenih u vizantijskom stilu. Ova zbirka ikona sa Ohrida smatra se drugom najvažnijom na svetu. Kaldrma i prelepe, blistavo bele kuće i niske zgrade okićene šarenim cvećem prizor su u kojem ćete sigurno uživati.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.Dan (17. Maj – petak)        BEOGRAD – OHRID

 • Polazak iz Beograda u jutarnjim časovima ispred Sava centra . Vožnja prema Makedoniji sa usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti i odmora. Dolazak na Ohrid. Polazak u obilazak grada u pratnji vodiča: Donja i Gornja Porta, crkva Sv. Sofija – najstarija crkva iz XI veka sa unikatnom galerijom fresaka, crkva Sv. Bogorodice Perivletpos XIII vek (početak svetske renesanse) obilazak starog grčkog amfiteatra, Samoilovog utvrđenja (dom jednog od najstarijih makedonskih kraljeva), crkve Sv. Jovan Kaneo, crkve Sv. Klimenta… Poseta  radnji za proizvodnju papirusa, koja se nalazi u starom gradu. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

2.Dan (18. Maj – subota)                   OHRID – SV. NAUM – OHRID

 • Doručak. Nakon doručka  polazak do Sv. Nauma, manastira iz IX veka sa najpoznatijom freskom Sv. Metodija i njegovih učenika koja uključuje: Sv. Nauma, Sv. Klimenta i Sv. Savu Tvorca. Panoramski pogled na muzej na vodi „Zaliv na koskite“. Na Sv. Naumu mogućnost obilaska samog izvora Crnog Drima. Preporučujemo ručak u nekom od restorana na Sv Naumu. Slobodno vreme za šetnju i razgledanje. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

3.Dan (19. Maj – nedelja) OHRID – BEOGRAD

 • Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela, slobodno vreme za individualne aktivnosti i šetnju. Polazak za Beograd oko 12h. Dolazak u Beograd predveče. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA 89 €

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz turističkim autobusom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji
 • smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* na bazi 2 polupansiona
 • razgledanje Ohrida u pratnji vodiča
 • usluge vodiča, troškovi organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje
 • individualne troškovi putnika
 • ulaznice za muzeje i lokalitete

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.

OPIS HOTELA (smeštaj u hotelu Ambassador ili sličnom):

 • Hotel Ambassador 3*

Nalazi se na 5 km od grada Ohrida i na 150 m od od obale jezera. Idealno mesto za odmor i relaksaciju. Sobe su klimatizovane, moderno opremljene sa balkonima i imaju pogled na jezero. Poseduju kablovsku TV, WIFI, direktnu telefonsku liniju i fen za kosu. U okviru hotela nalazi se prostran, moderno opremljen restoran u kome se služi doručak i večera.

 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije Trans Jug travel.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Trans Jug Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Trans Jug travel
 • Cenovnik br.1/04.03.2019

Organizator putovanja: TRANS JUG travel, Karađorđeva 77, licenca OTP 113/2016 od 05.12.2016.
Agencija TRANS JUG travel poseduje garanciju putovanaj u visini od 300.000 evra za slučaj insloventnosti organizacije putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjavanjem, delimičnim ispunjavanjem ili neurednim ispunjavanjem obaveza organizatora putovanja koji se određuje Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj M0043/2018 od 1.11.2018. godine, polisa broj 30000009585 od 1.11.2018. godine, Akcionarskog društva osiguranja Milenijum osiguranje. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, ul. Kondina br. 14., Beograd, +381 11/3228.686, +381 11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail:garancijaputovanja@yuta.rs