Trans-Jug TravelTrans-Jug Travel
Forgot password?

Severna Italija

DESTINACIJA
SEVRNA ITALIJA: Fakultativni obilazak Venecije, Verone, Vićence

TRAJANJE
4 dana / 1 noć – AUTOBUSOM
POLASCI: 20.09.; 04.10.; 18.10.; 15.11.2019.

Cena od
49
Euro / osoba / paket

1.dan (petak) BEOGRAD – HRVATSKA – SLOVENIJA  

 • Polazak iz Beograda sa glavne stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve u 18.00h i vožnja do Novog Sada iz koga je polazak u 19.30h sa parkinga ispred Lokomotive. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti.

2.dan (subota) PUNTA SABIONI –VENECIJA (fakultativa) – LIDO DI JESOLO (u letnjim mesecima, u periodu Karnevala, za Uskrs i 01.maj: Noventa di Piave, Oderzo, Conegliano, Brugnera, Zane …)

 • Dolazak u luku Punta Sabioni u jutarnjim satima. Fakultativna vožnja brodićem do “Kraljice Mediterana” – Venecije. Poseta gradu “krilatog lava” započinje sa mesta čija je lepota toliko neobična i zasenjujuća da se ljudska čula nikada ne mogu dovoljno nadiviti i načuditi – Piazza San Marco. Najpoznatije gradjevine nekadašnje Mletačke republike: Palazzo Ducale, Bazilika San Marco sa replikom čuvenih antičkih konja, Biblioteka Marciana, Campanila sa čijeg vrha se vidi čitava laguna, astronomski sat… Šetnja kroz lavirinte centralnog gradskog jezgra do kanala Grande i najstarijeg mosta Ponte Rialto. Kupiti sebi masku, suvenir toliko autentičan za ovaj grad. Slobodno vreme za uživanje.U popodnevnim satima povratak brodićem u luku Punta Sabioni i odlazak do mesta Lido di Jesolo/Noventa di Piave ili Oderzo. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan (nedelja) LIDO DI JESOLO – VERONA – VIĆENCA (fakultativno)

 • Doručak. Polazak na celodnevni fakultativni izlet. “Grad ljubavi” – Verona. Preplitanje legendi i istorijskih činjenica započinjemo na Piazza Bra, gde ćemo upoznati antički duh grada uz čuvenu Arenu. Velelepna Via Mazzini, toranj Lamberti i Piazza Signoria sa spomenikom Dante Aligijerija. Za sam kraj posetićemo Julijinu kuću i za trenutak se potražiti u nezaboravnom delu slavnog Šekspira… U popodnevnim časovima vožnja do Vićence – grada smeštenog ispod vrhova Monte Berika. Uživaćete uz gradsku arhitekturu na Piazzi Signori fotografišući čuvenu Palladianu ili La Rua stub. Probajte lokalnu pastu, popijte cappuccino ili se zasladite profiterolama u toku slobodnog vremena. Polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske…

4. dan (ponedeljak) SLOVENIJA – HRVATSKA – BEOGRAD

 • Dolazak u mesto polaska u jutarnjim satima. (Kraj usluga).
TERMIN PUTOVANJA HOTEL CENA ARANŽMANA SPECIJALNA PONUDA
20.09 - 23.09.2019. Hotel 3* 65€ 49€
04.10.-07.10.2019. Hotel 3* 65€ 55€
18.10.-21.10.2019. Hotel 3* 65€ 55€
15.11.-18.11.2019. Hotel 3* 65€ 55€

ARANŽMAN SADRŽI:

 • prevoz turističkim autobusom (klima, TV, video i audio oprema) na navedenoj relaciji,
 • smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelima 3* na bazi 1 noćenja sa doručkom, doručak – kontinentalni (samoposluživanje)  u Lido di Jesolu, Noventa di Piave, Oderzu, Coneglianu, Brugneri, Zane … u 1/2 i 1/2+1 sobama.
 • razgledanja i obilaske prema programu (Venecija-panorama grada)
 • usluge turističkog vodiča tokom putovanja
 • troškovi organizacije putovanja

ARANŽMAN NE SADRŽI:

 • međunarodno putno zdravstveno osiguranje
 • individualne troškove
 • boravišnu taksu
 • fakultativne izlete (zavise od broja prijavljenih putnika)
 • ulaznice za lokalitete navedene u programu.

FAKULTATIVNI IZLETI (deca 2-12 godina ostvaruju popust):

 • prevoz brodom Punta Sabioni-Venecija-Punta Sabioni – 20€ odrasli / 15€ deca do 12.god (povratna karta)
 • prevoz brodom Punta Sabioni-Venecija-Punta Sabioni (u vreme karnevala) – 25€ odrasli / 20€ deca
 • Verona-Vićenca – 25€ odrasli / 15€ deca do 12 god.

POPUSTI I DOPLATE:

 • doplata za 1/1 sobu – 80% od cene aranžmana

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.  Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina do 3 mesečnih rata bez kamate.

Smeštaj u nekom od navedenih ili sličnim hotelima (ukoliko u njima nema mesta, putnici će biti smešteni u drugom hotelu iste kategorije i kvaliteta):

 • Hotel 3*

Nalazi se u poznatom letovalištu Lido di Jesolo. Sobe 1/2 i 1/2+1 sa TWC, telefonom, SAT TV.
Hotel raspolaže sa restoranom, recepcjom, aperitiv barom…Samousluživanje – skroman kontinentalni doručak.
Za polaske za vreme Karnevala smeštaj će biti u okolini Lido di Jesola: Noventa di Piave, Trevizo, Oderzo, Coneglijano… Tačan naziv hotela biće poznat 7 dana pred putovanje.

 • Doručak u hotelima u Italiji je dosta skroman i obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.
 • Prtljag putnika sme da sadrži iskljucivo stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po osobi. Cena doplate za svaki dodatni kofer ili veću kesu iznosi 40eur.
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Italije.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije.
 • U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 70 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Trans-Jug Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora
 • Organizator putovanja- Licenca Ministarstva Turizma OTP 130/2010. od 05.02.2010.godine.
 • Cenovnik br.1/23.07.2019.

Organizator putovanja: TRANS JUG travel, Karađorđeva 77, licenca OTP 113/2016 od 05.12.2016.
Agencija TRANS JUG travel poseduje garanciju putovanaj u visini od 300.000 evra za slučaj insloventnosti organizacije putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjavanjem, delimičnim ispunjavanjem ili neurednim ispunjavanjem obaveza organizatora putovanja koji se određuje Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj M0043/2018 od 1.11.2018. godine, polisa broj 30000009585 od 1.11.2018. godine, Akcionarskog društva osiguranja Milenijum osiguranje. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, ul. Kondina br. 14., Beograd, +381 11/3228.686, +381 11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail:garancijaputovanja@yuta.rs