Trans-Jug TravelTrans-Jug Travel
Forgot password?

Trebinje – Dubrovnik

DESTINACIJA
TREBINJE-DUBROVNIK-MANASTIR TVRDOŠ I HERCEGOVAČKA GRAČANICA

TRAJANJE
4 dana / 2 noć – AUTOBUSOM
TERMIN: 22.08.-25.08.2019.

Cena od
109 99
Euro / osoba / paket

1.DAN, ČETVRTAK        BEOGRAD

 • Polazak iz Beograda oko 23:30h u dogovoru sa grupom. Vožnja kroz Srbiju, pored Čačka i Užica sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

2. DAN, PETAK                 TREBINJE

 • Nastavak putovanja za Trebinje, pored Foče i Gacka. Po dolasku u Trebinje, u prepodnevnim časovima, upoznavanje sa gradom uz pratnju lokalnog vodiča ,  uz laganu šetnju preko Arslanagića mosta iz XVI veka sagrađenom od kamena. Prelazimo preko reke Trebišnjice jedne od najvećih ponornica u Evropi i dolazimo u muzej Hercegovine čiji simbol predstavlja “Etno kuća” sa svojim sadržajima i arheološkom postavkom. Laganom šetnjom prolazimo kroz uske ulice starog grada gde ćemo posetiti Sat kulu, gradske zidine sa trgovima. Prolazimo kroz gradska vrata (tunel) koja povezuju Stari grad sa ostalim delom grada. Dolazimo na “Trg Pesnika” gde se možemo fotografisati sa drvećem starim preko 115 godina tj. platanima, koji predstavljaju simbol grada i osvežiti se na jednoj od kamenih fontana. Na trgu smo u prilici videti poklone pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). Smeštaj u hotel oko 15h. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

3. DAN, SUBOTA              TREBINJE – DUBROVNIK – TREBINJE

 • Doručak. izlet za Dubrovnik. Dolazak u Dubrovnik i obilasci uz pratnju lokalnog vodiča – Stradun, gradski trg Pojana Luža, Orlandov stub, luka, palata Sponza, crkva Svetog Vlaha, zvonik, Onofrijeva česma, kule Revelin i Mulo… Slobodno vreme. Mogućnost fakultativne vožnje brodom u trajanju od 45 minuta.Povratak u Trebinje. Mogućnost fakultativne večere u jednom od hercegovačkih restorana ukoliko se izabere opcija sa smeštajem u motelu. Večera. Noćenje.

4. DAN, NEDELJA             TREBINJE – MANASTIR TVRDOŠ I HERCEGOVAČKA GRAČANICA-BEOGRAD

 • Doručak. Odjava iz hotela do 9h. Odlazak do  manastira Tvrdoš i Hercegovačke Gračanice.
  Polazak za Beograd. Putovanje kroz Bosnu i Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u kasnim večernjim satima ( oko 22-23 časa)

CENA ARANŽMANA: 109 eur 99 eur

 CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase na navedenoj relaciji
 • smeštaj u hotelu Bellevue 3* na bazi 2 polupansiona
 • boravišnu taksu u Trebinju
 • razgledanje Trebinja u pratnji lokalnog vodiča
 • razgledanje Dubrovnika u pratnji lokalnog vodiča
 • razgledanje manastira Tvrdoš i Hercegovačke Gračanice
 • usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
 • troškove ogranizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje
 • individualne troškove – nepomenute usluge

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

 • Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate.
 • Mogućnost plaćanja na rate do kraja godine, čekovima građana ili platnim karticama Intesa banke na 4 mesečne rate.

Hotel Bellevue*** se nalazi 2 km od centra grada, na izlazu iz Trebinja, na drugom kilometru putnog pravca koji vodi prema Beogradu. Hotel je građen po najvišim evropskim standardima, a svojim izgledom se uklapa u kompletan ambijent gradnje u ovom hercegovačkom gradu Hotel je opremljen sa novim panorama liftom za 13 osoba a u toku je i izgradnja ekskluzivnog restorana na krovu hotela sa koga se prostire prelijepi pogled na Trebinje. Svaka soba poseduje TWC, TV, WIFI, mini frižider. Ishrana je na bazi polupansiona (doručak-švedski sto – samoposluživanje, večera-klasično posluženje)

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:

 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Bosne i Hercegovine.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima  koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 50 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • TransJug Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
 • Cenovnik br. 1 / 10.03.2019.

Organizator putovanja: TRANS JUG travel, Karađorđeva 77, licenca OTP 113/2016 od 05.12.2016.
Agencija TRANS JUG travel poseduje garanciju putovanaj u visini od 300.000 evra za slučaj insloventnosti organizacije putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjavanjem, delimičnim ispunjavanjem ili neurednim ispunjavanjem obaveza organizatora putovanja koji se određuje Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj M0043/2018 od 1.11.2018. godine, polisa broj 30000009585 od 1.11.2018. godine, Akcionarskog društva osiguranja Milenijum osiguranje. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, ul. Kondina br. 14., Beograd, +381 11/3228.686, +381 11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail:garancijaputovanja@yuta.rs