Trans-Jug TravelTrans-Jug Travel
Forgot password?

Trebinje – Dubrovnik

DESTINACIJA
TREBINJE – DUBROVNIK

TRAJANJE
2 dana / 1 noć – AUTOBUSOM
POLASCI: 15.02., 08.03., 05.04., 29.04.2019.

Cena od
45
Euro / osoba / paket

PROGRAM PUTOVANJA

1.dan                                      BEOGRAD- TREBINJE

 • Polazak iz Beograda oko 23h (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pre putovanja). Vožnja preko Čačka i Užica sa usputnim pauzama.

2.dan                                      TREBINJE

 • Nastavak putovanja za Trebinje preko Foče i Gacka. Po dolasku u Trebinje, u prepodnevnim časovima, upoznavanje sa gradom uz laganu šetnju preko Arslanagića mosta iz XVI veka sagrađenom od kamena. Prelazimo preko reke Trebišnjice jedne od najvećih ponornica u Evropi i dolazimo u muzej Hercegovine čiji simbol predstavlja “Etno kuća” sa svojim sadržajima i arheološkom postavkom. Laganom šetnjom prolazimo kroz uske ulice starog grada gde ćemo posetiti Sat kulu, gradske zidine sa trgovima. Prolazimo kroz gradska vrata (tunel) koja povezuju Stari grad sa ostalim delom grada. Dolazimo na “Trg Pesnika” gde se možemo fotografisati sa drvećem starim preko 115 godina tj. platanima, koji predstavljaju simbol grada i osvežiti se na jednoj od kamenih fontana. Na trgu smo u prilici videti poklone pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). Smeštaj u hotel. Mogućnost fakultativnog izleta do manastira Tvrdoš i Hercegovačke Gračanice. Za putnike koji ne idu na faklutativni izlet, slobodno vreme u Trebinju. U večernjim časovima fakultativna večera u jednom od hercegovačkih restorana. Noćenje.

3.dan                                      TREBINJE-DUBROVNIK-BEOGRAD

 • Napuštanje hotela. Fakultativni izlet za Dubrovnik (Stradun, gradski trg Pojana Luža, Orlandov stub, luka, palata Sponza, crkva Svetog Vlaha, zvonik, Onofrijeva česma, kule Revelin i Mulo). Mogućnost fakultativne vožnje brodom u trajanju od 45 minuta. Povratak u Trebinje. Polazak u večernjim časovima za Beograd.

4.dan                                      BEOGRAD

 • Dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima.
TERMIN PUTOVANJA HOTEL CENA ARANŽMANA SPECIJALNA PONUDA
15.02 – 18.02. 2019. Hotel 3* 79€ 45€
08.03 – 11.03.2019. Hotel 3* 79€ 45€
05.04 – 08.04.2019. Hotel 3* 79€ 45€
29.04 – 02.05.2019.
USKRS / 01.MAJ
Hotel 3* 79€ 45€

ARANŽMAN SADRŽI:

 • prevoz turističkim autobusom ili mini-busom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji
 • smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* na bazi 1 noćenja sa doručkom u Trebinju (švedski sto)
 • razgledanje prema programu
 • usluge vodiča – pratioca tokom putovanja, troškovi organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE SADRŽI:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje
 • individualne troškove putnika
 • fakultativne izlete, ulaznice za muzeje

FAKULTATIVNI IZLETI:

 • Manastir Tvrdoš i Hercegovačka Gračanoca 5€ (min. 25 pax)
 • Dubrovnik 10 € (min 25 pax)
 • Vožnja brodom u Dubrovniku 10 € (min 10 pax)
 • Večera u jednom od hercegovačkih restorana 15 € (min 20 pax)

POPUSTI I DOPLATE:

 • Doplata za 1/1 sobu – 15€ (na upit)
 • Dete do 12 god. u pratnji dve odrasle osobe na pomoćnom ležaju ostvaruje popust 10€
 • Dete do 6 god. na zajedničkom ležaju ostvaruje popust 40%

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.

Smeštaj u nekom od navedenih ili sličnim hotelima:

 • Hotel Leotar 4*nalazi se u samom centru Trebinja. Sobe su 1/2 I 1/2 +1 sa klimom, kablovskom TV, telefon, mini bar I WIFI. www.hotelleotar.com
 • Hotel Viv 3*nalazi se u blizini starog grada Trebinja. Sobe su 1/2 I 1/2 +1 sa klimom, TWC, TV-sat, WIFI… hotelvivtrebinje.com
 • Hotel Aćimović 3*nalazi se na desetak minuta hoda od centra Trebinja. Sobe su 1/2 I 1/2 +1 sa LCD TV, mini bar, WIFI… acimovictrebinje.com

Ne postoji umanjenje za sopstveni prevoz

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata. Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 70 putnika), ili ga realizuje u saradnji sa nekom drugom agencijom.
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je usklađena kako sa programom tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Trans Jug Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Cenovnik br. 1 od 20.12.2018.

Organizator putovanja: TRANS JUG travel, Karađorđeva 77, licenca OTP 113/2016 od 05.12.2016.
Agencija TRANS JUG travel poseduje garanciju putovanaj u visini od 300.000 evra za slučaj insloventnosti organizacije putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjavanjem, delimičnim ispunjavanjem ili neurednim ispunjavanjem obaveza organizatora putovanja koji se određuje Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj M0043/2018 od 1.11.2018. godine, polisa broj 30000009585 od 1.11.2018. godine, Akcionarskog društva osiguranja Milenijum osiguranje. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, ul. Kondina br. 14., Beograd, +381 11/3228.686, +381 11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail:garancijaputovanja@yuta.rs