m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us
TRAŽI GORE

Budva – Hotel Slovenska Plaža

36.5€ po osobi

Lokacija: Hotelski kompleks se nalazi u centru Budve, na samo 10 minuta šetnje od Starog grada. Od aerodroma u Tivtu udaljen je 18 km, od železničke stanice u Baru 45 km, od autobuske stanice 500 m.

Plaža: Udaljen je oko 50 m od Slovenske plaže duge, 1600 m.

Hotelski sadržaji: Hotel u svom sastavu ima: recepciju, lobi bar, pansionski restoran kod bazena , all inclusive restoran , dva bazena, dečiji bazen sa slatkom vodom, tobogan, dečija animacija, bazen „Rondo“ (sa slanom vodom).

Sobe: Kompleks raspolaže sa ukupno 10 vila sa 1985 ležaja, raspoređenih u 1016 smeštajnih jedinica (863 sobe i 153 apartmana), koje su kategorizacije 4 i 3 Sobe i apartmani su opremljeni: kupatilom sa tušem, fenom za sušenje kose, frižiderom, sefom, kablovskom TV, klima uređajem, Većina soba ima i terasu.

Usluga: Usluga je po principu švedskog stola.

PECIJALNI USLOVI PRODAJE - RANI BOOKING 2024 Važi za rezervacije od 01.03.2024 – 31.03.2024 (min. boravka 5 noći) i period  boravka  01.06-15.07. i od 15.09-01.11. Specijalni popusti za decu u pratnji dve odrasle osobe u dvokrevetnoj sobi: - Jedno dete do 10 godina na zajedničkom ležaju (deli ležaj sa odraslima) – gratis; drugo dete od 2-12 godina na pomoćnom ležaju - popust 50% - Jedno dete od 2-12 god na pomoćnom ležaju – popust 50% ***BONUS za boravke od minimum 3 noćenja u periodu 01.05 do 07.05.2024: za rezervisanu uslugu HB usluga ručka GRATIS!
INDIVIDUALNI PROGRAM PUTOVANJA: 
NAPOMENA: Aranžman obuhvata smeštaj na bazi  izabranog broja noći  sa uslugom naznačenom u tabeli od vremena ulaska u
hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle
14:00h a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 10:00h). Sopstveni prevoz
1. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotelu u određeni tip sobe prema uplaćenoj rezervaciji.
2. - poslednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.
Poslednji dan Doručak. Napuštanje hotelskih soba do 10:00 h.
DOPLATE:
 • Za jednokrevetnu sobu iznosi 60% (juli/avgust) , 50% (juni/septembar) a 40% (april, maj i oktobar) u odnosu na cenu 1/2 sobe (ukoliko se doplacuje terasa, mimimalni obracun je x2 u dvokrevetnoj sobi-single use)
 • Boravišna taksa, prijava i osiguranje iznosi 1,50€ za odrasle, za decu od 12-18.god. 1,00€ i 0,50€ za decu od 0-12. god. po osobi i danu (plaća se na prodajnom mestu prilikom uplate aranžmana)
 • Za parking 10€ po mestu i danu (na licu mesta prema raspoloživosti)
 • Za dečiji krevetac 8€ po danu
 • Za allinclusive za decu 2-7.g. iznosi 9,50€ po detetu i danu, od 7-12.g. 13€, za decu 2-12.g. u pratnji jedne odrasle osobe iznosi 13€
 • Za ručak iznosi 13€ po osobi i danu
POPUSTI:
 • Deca do 2. god. –GRATIS
Za decu u pratnji jedne odrasle osobe:
 • Jedno dete od 2-12. god. u 1/2 sobi na sopstvenom lažaju ima popust 30%
 • Dvoje dece od 2-12. god. u 1/2 sobi/studiju na zajedničkom ležaju imaju popust po 50%
 • Dvoje dece od 2-12.god. u 1/2+1 sobi/studiju na sopstvenom ležaju imaju popust po 30%
Za decu u pratnji dve odrasle osobe:
 • Jedno dete od 2-7. god. u 1/2+1 sobi/studiju na pomoćnom ležaju ima popust 50%
 • Jedno dete od 7-12. god. u 1/2+1 sobi/studiju na pomoćnom ležaju ima popust 30%
 • Dvoje dece od 2-12.god. u 1/2+1 sobi/studiju na pomoćnom ležaju imaju popust po 50%
 • Odrasla osoba u sobi i studiu na pomoćnom ležaju ima popust 10%
Popusti u Studiju 02L i Apartmanu 04:
 • Treća odrasla osoba u studiju 02L nema popust ukoliko su 3adl
 • Treća odrasla u Studiju 02L ostvaruje popust od 10% ukoliko su 3adl i dete, dete od 2-7.g. ima popust 50%, a od 7-12.g. 30% (3adl+dete dele ležaj)
 • Treća i četvrta odrasla osoba u studiju 02L imaju popust po 10% i dele ležaj
 • Dvoje dece od 2-7g. u pratnji dve odrasle osobe u Studiju 02L imaju popust 50%, deca od 7-12.g. 30% (dele ležaj)
 • Dvoje dece u pratnji dve odrasle osobe od 2-12.god. u app na pomoćnom ležaju imaju popust po 30%
 • Treća i četvrta odrasla osoba u app 2+2 na pomoćnom ležaju nema popust
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
 • gotovinski - uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
 • čekovima građana uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave ostatak na 3 mesečne rate bez Kamate
 • uplatom preko računa- uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
 • rani booking važi za 50% uplate do datuma naznačenog u cenovniku, osim za hotele gde je naznačena 100% uplata
U cenu je uključeno:
 • smeštaj u hotelu na bazi izabrane usluge i broja dana
 • troškovi organizacije aranžmana
U cenu nije uključeno:
 • troškovi prevoza (obezbedjujemo uz nadoknadu)
 • boravišna taksa i osiguranje (plaća se u Agenciji ili na licu mesta u zavisnosti od napomene)
 • osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje, osiguranje protiv nezgoda i osiguranje od otkaza putovanja (obezbedjujemo uz nadoknadu)
 • individualni troškovi i ekstra hotelski troškovi
VAŽNE NAPOMENE:
 • Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno i šta nije uključeno u cenu.
 • Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.traveltravel.rs i sastavni su deo ovog cenovnika
 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu;
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
 • Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš i ličnu kartu.
 • Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
 • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.
 • Maloletna lica moraju imati važeći pasoš za prelazak granice (važi od januara 2020.god)
 • U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima depozit u visini od 2000-Eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A za slučaj Insolventnosti i radi naknade štete u visini 50.000- Eura, zaključenog 25.05.2021.g.sa Primaocem garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Beograd, Kondina br.14, broj bankarske garancije 105060000000799413 od 24.05.2021. od Aik Banka AD Beograd. Primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u period koji ne može biti duži od šest meseci, računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi. Korisnik bankarske garancije, putnik aktivira bankarsku garanciju bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka propisanog slučaja preko primaoca bankarske garancije Nacionalna asocijacija turističkih agencija PU “YUTA”, na telefon 011/3228686, 3228687, prijavom na adresu YUTA Beograd, ul.Kondina br.14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog Suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi putovanja i garancija i da iste u celosti Prihvata
 • Travel travel-turizam bez granica doo ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
 • Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije