m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us
TRAŽI GORE

Igalo – Hotel Talia

36.5€ po osobi

Lokacija: nalazi se na 50 metara od plaže. Usluga: PP- polupansion (doručak/večera- švedski sto) Smeštaj: Hotel poseduje jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne duplex sobame, restoran. Sve sobe/app su opremljeni klima uređajem, TV-om, kablovskom televizijom, frižiderom i WI-FI Internetom. Odredjen broj soba je sa terasom i pogledom na more. Economy soba 2* ( 20m2)-mogu biti dvokrevetne i trokrevetne. Apartman 2* (28-35 m2)-sastoji se od 2 fizički razdvojene sobe ( francuski ležaj + jedan ležaj). Svi apartmani su južno orijentisani i imaju veliku terasu. Standard soba 3* (22-24m2)-mogu biti jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne. Jedan broj soba ima i terasu. Apartman 3* ( 35-45m2)-sastoji se od 2 fizički razdvojene prostorije ( francuski ležaj + sofa za 2 osobe).Jedan broj ovih apartmana ima i mini kuhinju ( na upit). U delu sa 3* nalazi se i lift. Za najmladje na raspolaganju je dečija igraonica, a za rekreaciju sala za stoni tenis. Za sezonu 2022 veliki deo soba ce biti okrečen, postavljene tapete/tehnika, a na terasi restorana će biti komplet novi inventar. Sadržaj: Hotel je potpuno je funkcionalan objekat za poslovanje tokom cele godine. Svi delovi hotela (sobe, apartmani, restoran, kuhinja, bar, energetske i ostale pomoćne prostorije) imaju kompletnu tehničku opremljenost, nameštaj i krupni i sitni inventar, a koji su neophodni za funkcionisanje. Hotel je pogodan za prijem svih tipova gostiju (porodica, parova i samaca). Parking je besplatan za goste hotela ( ograničen broj mesta i ne može se unapred rezervisati), garaža je obezbedjena uz doplatu.

INDIVIDUALNI PROGRAM PUTOVANJA: 
NAPOMENA: Aranžman obuhvata smeštaj na bazi  izabranog broja noći  sa uslugom naznačenom u tabeli od vremena ulaska u
hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle
14:00h a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 10:00h). Sopstveni prevoz
1. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotelu u određeni tip sobe prema uplaćenoj rezervaciji.
2. - poslednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.
Poslednji dan Doručak. Napuštanje hotelskih soba do 10:00 h.
DOPLATE:
 • Za jednokrevetnu sobu 70% u odnosu na cenu ½ sobe
 • Boravišna taksa, prijava i osiguranje iznosi 1,50€ za odrasle, za decu od 12-18.god. 1,00€ i 0,50€ za decu od 0-12. god. po osobi i danu (plaća se na prodajnom mestu prilikom uplate aranžmana)
 • Pogled more 7€ po osobi I danu
 • Dečiji krevetac 7€ dnevno
 • Parking u krugu hotela 7€ dnevno, garaža 10€ (na licu mesta po raspoloživosti)
 • Plažni set (2 ležaljke I suncobran) iznosi 10€ dnevno (za goste TALIA 4*)
 • Allinclusive deca od 2-12g. plaćaju 50% u odnosu na naznačenu cenu za odrasle u tabeli (Talia 3*)
POPUSTI:
 • Deca do 2g. GRATIS
 • Dete od 2-12g. u pratnji jedne odrasle osobe ostvaruje popust od 20%
 • Dvoje dece u pratnji dve odrasle osobe ostvaruju popust po 30%
 • Deca od 2-12g. u pratnji dve odrasle osobe na sopstvenom ležaju ostvaruju popust od 50%
 • Ukoliko je u trokrevtnoj sobi četvrta osoba dete ima GRATIS uslugu
 • Ukoliko u trokrevetnoj sobi borave dve odrasle osobe i dete do 7g.na sopstvenom ležaju popust 70%
 • Ukoliko u četvorokrevetnoj sobi dvoje dec od 2-12g. u pratnji dve odrasle osobe ostvaruju popust po 60%
 • Ukoliko je u četvorokrevetnoj sobi peta osoba dete ima GRATIS uslugu
 • Apartmani su za minimum 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe + 2 dece
 • Treća ili četvrta odrasla osoba u sobi/app na pomoćnom ležaju ima popust 30%
VAŽNE NAPOMENE:
 • Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno i šta nije uključeno u cenu.
 • Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.traveltravel.rs i sastavni su deo ovog cenovnika
 • Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu;
 • Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
 • Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš i ličnu kartu.
 • Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
 • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.
 • Maloletna lica moraju imati važeći pasoš za prelazak granice (važi od januara 2020.god)
 • U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima depozit u visini od 2000-Eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A za slučaj Insolventnosti i radi naknade štete u visini 50.000- Eura, zaključenog 25.05.2021.g.sa Primaocem garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Beograd, Kondina br.14, broj bankarske garancije 105060000000799413 od 24.05.2021. od Aik Banka AD Beograd. Primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u period koji ne može biti duži od šest meseci, računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi. Korisnik bankarske garancije, putnik aktivira bankarsku garanciju bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka propisanog slučaja preko primaoca bankarske garancije Nacionalna asocijacija turističkih agencija PU “YUTA”, na telefon 011/3228686, 3228687, prijavom na adresu YUTA Beograd, ul.Kondina br.14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog Suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)
 • Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi putovanja i garancija i da iste u celosti Prihvata
 • Travel travel-turizam bez granica doo ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
 • Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije